اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک (9) قلم مواد تطهیریه آشپز خانه و طعام خانه ها ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

 به تأسی از فقره (4) حکم هشتاد و چهارم طرزالعمل و فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، ذریعه ایمیل هذا به اطلاع شما رسانیده می شود؛ ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نماینده گی از وزارت محترم دفاع ملی در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک (9) قلم مواد تطهیریه آشپز خانه و طعام خانه ها ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی( 9 بخش/لات) تحت شماره تشخیصیه NPD/MoD/1403/NCB/G-011 را به شرکت های ذیل اعطا نماید:

شماره

لات

نام داوطلب برنده

نمبر جواز فعالیت داوطلب برنده

آدرس داوطلب برنده

قیمت مجموعی حد  اقل

 

 

قیمت مجموعی حد  اکثر

1

اول

شرکت جبار متحده لمیتد

0601-2538 

جلال اباد سلطانزی پلازا زون 4  مرکز ننګرهار، جلال آباد ننگرهار

حد اقل: 15,397,295.81 افغانی (پانزده ملیون و سه صد و نود و هفت هزار و دو صد و نود و پنج اعشاریه هشت  یک افغانی)

حد اکثر: 20,529,658.16 افغانی(بیست ملیون و پنج صد و بیست و نه هزار و شش صد و پنجاه و هشت اعشاریه یک شش افغانی)

دوم

حد اقل: 3,729,552.91 افغانی (سه ملیون و هفت صد و بیست و نه هزار و پنج صد و پنجاه  و دو اعشاریه نه  یک افغانی)

حد اکثر: 4,972,737.18 افغانی(چهار ملیون و نه صد و هفتاد و دو هزار و هفت صد و سی و هفت اعشاریه یک هشت افغانی)

سوم

حد اقل: 4,027,201.83 افغانی (چهار ملیون و بیست و هفت هزار و دو صد و یک اعشاریه هشت  سه افغانی)

حد اکثر: 5,369,602.43 افغانی(پنج ملیون و سه صد و شصت و نه هزار و شش صد و دو اعشاریه چهار سه افغانی)

ششم

حد اقل: 3,272,257.82 افغانی(سه ملیون و دو صد و هفتاد و دو هزار و دو صد و پنجاه و هفت اعشاریه هشت  دو افغانی)

حد اکثر: 4,363,010.45 افغانی(چهار ملیون و سه صد و شصت و سه هزار و ده اعشاریه چهار پنج افغانی)

2

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

شرکت النور مومند لمیتد

 

 

 

 

 

 

 

75983

 

 

 

 

 

سپین غر ټاور شاته نورالله مارکیت ناحیه دوهم شهر جلال اباد، مرکز ننګرهار، جلال آباد ننگرهار

حد اقل: 3,768,304.48 افغانی (سه ملیون و هفت صد و شصت و هشت هزار و سه صد و چهار اعشاریه چهار  هشت افغانی)

حد اکثر:  5,024,406.00 افغانی(پنج ملیون و بیست و چهار هزار و چهار صد و شش افغانی)

پنجم

حد اقل: 2,861,797.48 افغانی (دو ملیون و هشت صد و شصت و یک هزار و هفت صد و نود و هفت اعشاریه چهار هشت افغانی)

حد اکثر: 3,815,730.00 افغانی(سه ملیون و هشت صد و پانزده هزار و هفت صد و سی افغانی)

هفتم

حد اقل: 4,284,735.02 افغانی (چهار ملیون و دو صد و هشتاد و چهار هزار و هفت صد و سی و پنج اعشاریه صفر  دو افغانی)

حد اکثر: 5,712,980.00 افغانی(پنج ملیون و هفت صد و دوازده هزار و نه صد و هشتاد افغانی)

هشتم

حد اقل: 3,573,740.52 افغانی (سه ملیون و پنج صد و هفتاد و سه هزار و هفت صد و چهل اعشاریه پنج  دو افغانی)

حد اکثر: 4,764,926.00 افغانی(چهار ملیون و هفت صد و شصت و چهار هزار و نه صد و بیست و شش افغانی)

نهم

حد اقل:  1,915,624.52 افغانی (یک ملیون و نه صد و پانزده هزار و شش صد و بیست و چهار اعشاریه پنج  دو افغانی)

حد اکثر: 2,554,166.00 افغانی(دو ملیون و پنج صد و پنجاه و چهار هزار و یک صد و شصت و شش افغانی)

 اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست عمومی اداره ا.ا.ا، ریاست تدارکات ملی، معاونیت تخنیکی، آمریت تسهیلات تدارکاتی، منزل اول، پشتونستان وات، کابل – افغانستان؛ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک (9) قلم مواد تطهیریه آشپز خانه و طعام خانه ها ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۵۰ Kabul
Background image

پروژه تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری وزارت دفاع ملی دارای شماره داوطلبی

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری وزارت دفاع ملی . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۴۶ kabul
Background image

اطلاعیه اعطاء قرارداد لاتهای اول، دوم، پنجم، ششم و هشتم پروژه تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات)

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی لات های ذیل قرارداد پروژه تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات ضرورت سال 1403 . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ - ۹:۵۷ Kabul
Background image

پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی (9 لات) برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت قطعات . . .

Back to tenders