اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک تعداد (۱۳۲۹) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری ضرورت قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی (۷ لات) برای سال مالی 1402

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی قرارداد پروژه تهیه و تدارک تعداد (۱۳۲۹) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری ضرورت قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی (۷ لات) برای سال مالی 1402  برای سال مالی 1402 تحت شماره داوطلبی NPD/MoD/1402/NCB/G-016/Rebid، را به شرکت ذیل اعطا نماید:  

لات

نام داوطلب

نمبر جواز فعالیت

آدرس

قیمت مجموعی افغانی

دوم

شرکت رحیم گردیزی گروپ لمتید

37683

سالنگ وات مقابل سینمای ملی، مرکز کابل، کابل

21,015,120 افغانی (بیست و یک میلیون و پانزده هزار و یکصد و بیست افغانی)

سوم

 23,027,480 افغانی (بیست و سه میلیون و بیست و هفت هزار و چهار صد و هشاد افغانی)

پنجم

15,133,988 افغانی (پانزده میلیون یک صد و سی و سه هزار و نه صد و هشتاد و هشت افغانی)

ششم

20,750,870 افغانی (بیست میلیون و هفت صد و پنجاه هزار و هشت صد و هفتاد افغانی)

هفتم

20,178,220 افغانی (بیست میلیون یکصد و هفتاد و هشت هزار و دو صد و بیست افغانی)

هشتم

15,483,888 افغانی (پانزده میلیون و چهار صد و هشتاد و سه هزار و هشت صد و هشتاد و هشت افغانی)

نهم

11,012,540 افغانی (یازده میلیون و دوازده هزار و پنج صد و چهل افغانی)

 اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات به ریاست تدارکات ملی ارائه نمایند.

آدرس: آمریت تسهیلات تدارکاتی، معاونیت تخنیکی، ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور،  پشتونستان وات، کابل – افغانستان.

یادداشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

Documents

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۱۵:۶ kabul
Background image

اعطاءقرارداد (9)قلم رنگ باب وکارترج های مختلف مورد ضرورت وجزوتام های وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (9)قلم رنگ باب وکارترج های مختلف مورد ضرورت وجزوتام های . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۱۴:۵۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی215عزم سال مالی1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی مورد . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۱۴:۵۳ kabul
Background image

تهیه و تدارک (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی مورد ضرورت قول اردوی 205البدر ازبابت سال مالی1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی مورد . . .

Back to tenders