اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه: تدارک 7 قلم میوه تازه ضرورت قطعات و جزو تام های مرکزی و قول اردو های ساحوی اردو اسلامی ملی ( 9 لات) بابت سال مالی 1403

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی پروژه: تدارک 7 قلم میوه تازه ضرورت قطعات و جزو تام های مرکزی و قول اردو های ساحوی اردو اسلامی ملی ( 9 لات) بابت سال مالی 1403 تحت شماره داوطلبی NPD/MoD/1403/G-12/NCB مربوط وزارت محترم دفاع ملی، را به شرکت های ذیل اعطا نماید:

شماره

لات

نام داوطلب برنده

نمبر جواز فعالیت داوطلب برنده

آدرس داوطلب برنده

قیمت مجموعی

1

اول

تاج محمودی زراعتی و مالداری شرکت

 53852

قول اردوی زور، ناحیه اول، کوچه دوم، خانه نمبر اول، مرکز کندهار ، کندهار

قیمت مجموعی حد اقل 52,176,131.99افغانی( پنجاه و دومیلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و یکصد و سی و یک اعشاریه نود و نه افغانی)

حد اکثر 69,568,175.85 افغانی( شصت و نه میلیون و پنجصد و شصت  و هشت هزار و یک صد و هفتاد و پنج اعشاریه هشت و پنج)

2

دوم

شرکت کشمی فرهمند لمیتد

0101-10655

پروژه وزیر آباد، سرک سوم تایمینی ناحیه چهار، مرکز کابل

قیمت مجموعی حد اقل  12,742,288.96 افغانی ( داوزده میلیون و هفصد و چهل و دوهزار و دوصدو هشتادو هشت اعشاریه نه و شش افغانی)

حد اکثر 16,989,718.20 افغانی( شانزده میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار و هفصدو هژده اعشاریه دو افغانی)

3

پنجم

شرکت خدمات لوژستیکی و اکمالاتی رامین امین الکوزی لمیتد

D-03-1883

آب بخش باد مرغان، مرکز هرات، ولایت هرات

حد اقل  13,194,929.70 افغانی( سیزده میلیون و یکصد و نود چهار و هزار و نهصد و بیست و نه اعشاریه هفت افغانی)

حد اکثر 18,653,242.64 افغانی ( هژده میلیون و ششصد و پنجاه  و سه هزار و دو صدو چهل دو  اعشاریه شش و چهار افغانی)

4

ششم 

شرکت کشمی فرهمند لمیتد

0101-10655

پروژه وزیر آباد، سرک سوم تایمینی ناحیه چهار، مرکز کابل

حد اقل 13,309,096.54 افغانی ( سیزده میلیون و سهصد و نه هزار و نود شش اعشاریه پنج و چهار افغانی)

حد اکثر 17,745,461.70 افغانی( هفده میلیون و هفصد و چهل و پنج هزار و چهار و شصت و یک اعشاریه هفت افغانی)  

5

هفتم

شرکت تجارتی ساختمانی و خدمات لوژستیکی عزت الله لوی قندهار

21776

کمپنی، مرکز کابل، کابل

حد اقل  12,937,731.25 افغانی ( دوازده میلیون و نه صد و سی و هفت هزار و هفصد و سی یک اعشاریه دو و پنج افغانی)

حد اکثر 17,316,975 افغانی( هفده میلیون و سه صدو شانزده هزار و نه صد و هفتاد و پنج)

 

 اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات به ریاست تدارکات ملی ارائه نمایند.  

آدرس: آمریت تسهیلات تدارکاتی، معاونیت تخنیکی، ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور،  پشتونستان وات، کابل – افغانستان.

یادداشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۵۰ Kabul
Background image

پروژه تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری وزارت دفاع ملی دارای شماره داوطلبی

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری وزارت دفاع ملی . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۴۶ kabul
Background image

اطلاعیه اعطاء قرارداد لاتهای اول، دوم، پنجم، ششم و هشتم پروژه تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات)

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی لات های ذیل قرارداد پروژه تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات ضرورت سال 1403 . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ - ۹:۵۷ Kabul
Background image

پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی (9 لات) برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت قطعات . . .

Back to tenders