اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد درمورد تهیه و تدارک یک قلم کیت کمک های اولیه M5 با 34 قلم اجزای آن مورد ضرورت پرسونل میدیک قوماندانیت صحیه ستردرستیز

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تعداد یک قلم کیت کمک های اولیه M5 با 34 قلم اجزای آن مورد ضرورت پرسونل میدیک قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1399  دارای نمبرتشخصیه : (MOD-1399-G-M0056-22700)

ذریعه حکم نمبر(1877) مورخ 19/07/1399 مقام محترم وزارت دفاع ملی برای مدت (4) ماه با}شرکت خدمات لوژستیکی   عبدالمتین حاجی اسماعیل دارنده جوازنمبر (D-41898) آدرس چهارراهی 500 فامیلی مرکزکابل }به قیمت مجموعی مبلغ(10,999,000) ده میلیون و نو صدو نودو نو هزار افغانی تائید گردیده است :

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۸:۳۲
Background image

دعوت نامه رسانه ای وزارت دفاع ملی

قرار است فردا (دوشنبه، ۲۸ میزان) ۱۲۰۰ تن سربازان، برید ملان و افسران...

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۱:۳۰ kabul
Background image

اعلان تهیه و تدارک ترکاری باب مورد نیاز قطعات و جزوتامهای مرکزی و قول اردوی های ساحوی اردوی ملی

اعلان تدارکات

تهیه و تدارک ترکاری باب مورد نیاز قطعات و جزوتامهای مرکزی و قول اردوی های ساحوی اردوی ملی بابت سال های مالی 1400 و 1401

NPA/MOD/1400/G-19/NCB

اداره تدارکات ملی به . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۱:۲۷
Background image

Back to tenders