کشته و زخمی شدن37 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 11 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 77 وظایف خاص کوماندویی و 12 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی 128 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 29 تن دهشت افگن کشته، 8 تن زخمی و 3 تن دستگیر گردیده اند.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات غزنی، کندز، کندهار، هلمند، ارزگان، تخار، بدخشان، بلخ سرپل، کنر و فراه راه اندازی شده که در نتیجه آن در قریه جات منگور، گبری و نانی مرکز ولایت غزنی 12 تن دهشت افگن کشته، یک عراده موتر و 3 عراده موتر سایکل دشمن از بین برده شده، در ولسوالی شاه ولیکوت ولایت کندهار 8 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی و در ساحه چرخاب ولایت کندز 8 تن دهشت افگن کشته و 5 تن دیگر زخمی گردیده اند  .

همچنان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند یک تن دهشت افگن هلاک و در ساحه چنار ترینکوت مرکز ولایت ارزگان 3 تن دهشت افگن دستگیر و یک عراده موتر از بین برده شده است  .

عملیات نیرو های دفاعی و امنیتی کشور در سایر نقاط کشور به موفقیت ادامه داشته، در رابطه به دستاورد آن بعدا معلومات شریک میگردد.

 منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.