کشته شدن 82 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 15 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 81 وظایف خاص کوماندویی و 17 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی 129 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 82 تن دهشت افگن کشته، 23 تن زخمی و 9 تن دستگیر گردیده اند.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات  غزنی، زابل، تخار،  فراه، هرات، هلمند، میدان وردک، پکتیکا کنر، کا پیسا، بلخ، سرپل، کندز، غور و کندهار راه اندازی گردیده که در نتیجه آن در ولسوالی های اندر، مقر، گیرو، واغظ و مرکز ولایت غزنی 29 تن دهشت افگن کشته، 2 تن دستگیر و 5 عراده وسایط از بین برده شده، در ولسوالی میزان ولایت زابل 14 تن دهشت افگن کشته و 2 تن دستگیر، در ولسوالی های اشکمش و بهارک  ولایت تخار11 تن دهشت افگن کشته، 12 تن زخمی و 3 تن دستگیر، در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه 8 تن دهشت افگن کشته و 2 تن دستگیر و در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات 6 تن دهشت افگن کشته و 6 تن زخمی گردیده اند.

همچنان در ولسوالی های نهر سراج، سنگین و گرمسیر ولایت هلمند 8 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی، یک عراده موتر، 3 عراده موتر سایکل، 59 باب موضع، 600 متر خندق، 5 عدد بلنداژ، 106 تیرکش و 34 حلقه ماین از بین برده شده، در ولسوالی تروی ولایت پکتیکا 3 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده و در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.