نجات تعدادی از هموطنان و چند دانه وسائط گیرمانده در سیلاب توسط منسوبین قول اردوی ۲۱۵ عزم

web_admin

منسوبین کندک چهارم لوای دوم منصوری قول اردوی ۲۱۵ عزم به تعداد ۲۰ تن هموطنان از جمله زنان و کودکان را که در منطقه ریگی ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند در سیلاب گیرمانده بودند نجات دادند.

همچنان منسوبین لوای چهارم خالد بن ولید انواع مختلف وسائط گیر مانده در سیلاب ها در مربوطات ولسوالی دلارام ولایت نیمروز را نجات دادند.