کشف و ضبط مقدار اسلحه و مهمات در ولایت فراه

web_admin

منسوبین کشف و استخبارات لوای پنجم سرحدی قول اردوی ۲۰۷ الفارق، یکتعداد اسلحه و مهمات را از منطقه پشمکی مربوطات ولایت فراه، کشف و ضبط نمودند.

اسلحه و مهمات بدست آمده: ۱۳ میل راکت، ۱ میل هاوان، ۲ میل پیکا، ۱ میل کلاشینکف، ۱ میل اگیس، ۲ میل تفنگ و مقدار مهمات را نیز شامل می باشد.