اعمار و افتتاح یک باب شفاخانه ۲۰ بستر نسایی ولادی در قول اردوی ۲۰۹ الفتح 

web_admin

یک باب شفاخانه ۲۰ بستر نسایی ولادی "مستشفی عمر" (ضمیموی شفاخانه صد بستر)، در قول اردوی ۲۰۹ الفتح اعمار و روز گذشته رسماً توسط داکتر محمد طاهر "احرار" قوماندان صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی افتتاح گردید.

این‌ شفاخانه ضمیموی که بنابر ضرورت و توجه رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز در خصوص حمایت از عرضه خدمات صحیه در کشور به شکل اساسی در قول اردوی ۲۰۹ الفتح اعمار گردیده که با داشتن لابراتوار مجهز، معاینات تلویزیونی، داوخانه و نیز در بخش های داخله و اطفال به منسوبین اردوی اسلامی و اعضای فامیل آنان خدمات صحی را عرضه خواهند نمود.