افتتاح نخستین دور سمینار رهنمودی  تفتیش در  وزارت دفاع ملی

s.mohmand

نخستین دور سمینار رهنمودی ۳ روزه  تفتیش برای منسوبین  تفتیش در قطعات و جزوتام های اردوی اسلامی در مقر وزارت دفاع ملی با اشتراک روسای و مسؤلان تدویر و با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید افتتاح گردید.

مفتی لطيف الله "حکیمی" سرمفتش وزارت دفاع ملی، هدف از راه اندازی این سمینار را آگاهی و هماهنگی، تطبیق فرامین و هدایت رهبری، تعهد و مبارزه جدی علیه فساد در صفوف اردوی اسلامی عنوان نمود.

این منسوبین، پس از فراگیری سمینار ۳ روزه مسلکی تفتیش در قطعات و جزوتام های مربوطه شان مصدر خدمت خواهند شد.