فراغت ۷۰۰ تن از نیرو های وزارت دفاع از قول اردوی ۲۱۵ «العزم»

s.mohmand

۷۰۰ تن از سربازان امارت اسلامی پس از فراگیری تعلیمات مسلکی نظامی و عقیدتی امروز در یک مراسم خاص و با اجرای رژه و نمایش های ویژه فراغت خود را جشن گرفتند.

این سربازان اطمینان دادند که برای حفظ تمامیت ارضی و دفاع از خاک و خدمت به ملت افغانستان آماده هرنوع فداکاری می باشند.