نخستین جلسه هفته وار رهبری وزارت دفاع ملی با ریاست لوی درستیز قوای مسلح دایر گردید

s.mohmand

نخستین جلسه هفته وار وزارت دفاع ملی به تعقیب مصوبه «پانزدهم» کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری قاری فصیح الدین “فطرت” لوی درستیز قوای مسلح کشور دایر گردید.

در این جلسه روی موضوعات گوناگون از جمله ادامه برگزاری جلساتِ کاری، تسریع و بهبود بخشیدن به امورات وزارت دفاع ملی و ستردرستیز و هماهنگی بیشتر میان بخش های مختلف وزارت دفاع ملی و ستردرستیز بحث و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

قرار است پس از این هر هفته جلسه یی با حضور معاونین وزارت دفاع ملی و ستردرستیز و روسای بخش های مختلف این وزارت برگزار شود.