ریاست انجینیری وزارت دفاع ملی آماده خدمت گزاری به هموطنان شریف کشور شد

s.mohmand

بخش های انجینیری وزارت دفاع ملی برای مهار حالات اضطرار و عوارض طبیعی مانند برف کوچ و سیلاب که باعث بندش راه های مواصلاتی و تخریب راه ها و خانه های مردم می شوند، فعال گردیده و آماده خدمت گزاری به مردم شریف کشور شده است.

هم چنان پرسونل مسلکی و وسایل انجینری از قبیل بلدوزر، اسکواتر، گریدر، بابه کیت وغیره ماشین آلات انجینیری نیز جهت انجام فعالیت های اضطراری آماده فعالیت گردیده است.