۵ طالب تروریست از اثر ضربات هوایی درجوزجان کشته شدند

s.mohmand

روز گذشته، قوای هوایی در ساحه “افغان تپه” مسیرشاهراه جوزجان_سرپل تروریستان طالب را هدف قرار داد.

درنتیجه ۵ تن از تروریستان طالب کشته شدند.

هم‌چنان، مقداری از سلاح و مهمات شان نیز تخریب شد.