جاده های که توسط طالبان در مسیر هرات-هلمند تخریب گردیده بود، توسط اردوی ملی بازسازی شدند

s.mohmand

بخش های از شاهراه هرات-هلمند در مسیر ولسوالی دلارام ولایت نیمروز که توسط انفجار ماین و بم های کناره جاده ای طالبان تخریب گردیده بود، توسط اردوی ملی بازسازی گردید.

تخریب این جاده ها توسط طالبان، رفت و آمد مردم‌ را با مشکل رو به رو‌ ساخته بود که با بازسازی آن مشکل مردم در این راستا رفع گردید.