ولسوالی مایمی ولایت بدخشان به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی شد

s.mohmand

نیروهای دفاعی و امنیتی در عملیات که در پاسخ به حملات طالبان راه اندازی کردند، ولسوالی مایمی را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی امروز نمودند.

در این عملیات تلفات سنگین به دشمن وارد گردیده و مقدار زیاد سلاح و مهمات شان تخریب و به دست نیروهای دفاعی و امنیتی افتاد.

همچنان، تعداد زیاد نیر‌وهای تازه نفس در ولسوالی مستقر شدند و طالبان نخواهند گذاشت که به هموطنان مان آسیب برسانند.

نیروهای دفاعی و امنیتی سینه های خود را در برابر حملات دشمن سپر قرارداده و با تمام توان و قدرت از مردم محافظت می کنند.