اردوی ملی از پرتاب ۵ راکت بالای شهر کابل جلوگیری کرد

s.mohmand

۵ فیر راکت «BM1» که توسط طالبان در مربوطات کوبکی ولسوالی پغمان ولایت کابل به هدف پرتاب بالای شهر کابل و کشتن افراد ملکی جابجا و تنظیم گردیده بود، شب گذشته توسط لوای اول فرقه ۱۱۱ کابل کشف و بدست آمد که در نتیجه از حملات مرگبار راکتی بالای شهرکابل جلوگیری گردید.

با کشف این راکت ها جان ده ها باشنده کابل نجات داده شد.