حمله طالبان در ولسوالی زارع بلخ با شکست رو به رو شد

zia_omid

طالبان شب گذشته بالای پوسته های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی حمله کردند که در نتیجه حمله متقابل نیروهای افغان حمله شان به عقب زده شد و تلفات سنگین به دشمن وارد گردید.

در این حمله متاسفانه ۶ نفر اردوی ملی شهید شدند و ۵ نفر شان زخمی شدند.

رهبری وزارت دفاع ملی به شهدا از بارگاه الله متعال بهشت برین می طلبد و به زخمی ها شفای عاجل آرزو دارد و به خانواده های شان صبر جمیل می خواهد.