54 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 16 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شد 21 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 15 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 54 تن دهشت افگن کشته و 29 تن زخمی گردیده اند.

ارزگان- در نتیجه عملیات تصفیوی وضربات هوایی در ولسوالی های چوره، خاص ارزگان و در ساحات خانقاء مرکز ولایت 18 تن دهشت افگن کشته و 10 تن زخمی گردیده اند.

ننگرهار- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی مهمند دره 12 تن دهشت افگن کشته شده اند.

کنر- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی های نرنگ، څوکی و نورگل 10 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

هلمند- در نتیجه عملیات خاص نیروهای کماندو و ضربات قوای هوایی در ولسوالی های سنگین، موسی قلعه، نهرسراج، ناوه و شهر لشکرگاه 7 تن دهشت افگن کشته، 8 تن زخمی، یک عراده موتر، 2 عراده موتر سایکل، یک باب دیپو سلاح و مهمات، 7 باب مخفیگاه از بین برده شده و 45 حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

کندهار- در نتیجه انداخت متقابل وضربات هوایی در ولسوالی های خاکریز و میوند 5 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده است.

غزنی- در نتیجه انداخت متقابل در مربوطات مرکز ولایت 2 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.