21 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 15 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 13 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 13 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 21 تن دهشت افگن کشته، 17 زخمی و 3 تن دستگیر گردیده اند.

ننگرهار- در نتیجه عملیات خاص و انداخت متقابل نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در ولسوالی های خوگیانی و مهمند دره 11 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی، یک عراده موتر و 3 عراده موتر سایکل بدست آمده است.

جوزجان- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در ولسوالی فیض آباد 5 تن دهشت افگن کشته و 9 تن زخمی گردیده اند.

هلمند- در نتیجه ضربات هوایی ولسوالی نهر سراج 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

ارزگان- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی خاص ارزگان یک تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

کاپیسا- در نتیجه انداخت متقابل نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در ولسوالی تگاب یک تن دهشت افگن کشته شده است.

بلخ- در نتیجه عملیات تصیفوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در ولسوالی شور تیپه 3 تن دستگیر و 3 عراده موتر سایکل بدست آمده است.