15 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده ۸ ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در ۱۱ ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 15 تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی و ۳ تن دستگیر گردیده اند.

هلمند- در نتیجه ضربه هوایی ولسوالی گرم سیر و نهر سراج 6 تن دهشت افگن کشته  و یک عراده موتر از بین برده شده است.

پکتیکا- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی ارگون3 تن دهشت افگن کشته و 2 تن دستگیر گردیده اند.

 جوزجان- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی فیض آباد3 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و یک عراده موتر سایکل دشمن از بین برده شده است.

تخار- در نتیجه عملیات تصفیوی  در ولسوالی خواجه غار 2 یک تن دهشت افگن کشته  و 3 تن دیگر زخمی شده اند.

فراه- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی قلعه کاه یک تن دهشت افگن کشته و یک تن بازداشت گردیده است.