50 دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته ۱۴ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده ۱۱ ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در ۱۱ ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات ۵۰ تن دهشت افگن کشته، ۱۱ تن زخمی و ۱۷ تن  بشمول 13 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

کندهار- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی خاکریز 9 تن دهشت افگن کشته شده اند.

کندز- در نتیجه ضربات هوائی در مرکز ولایت 6 تن دهشت افگن کشته و 3 باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده است.

غور- در نتیجه ضربات هوائی در ساحات دره گک و سیاه دره  ولسوالی شهرک 5 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی، یک عراده موتر و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

فاریاب- در نتیجه عملیات تصفیوی نیرو های کماندو در ولسوالی المار 5 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی و 3 باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده است.

لغمان- در نتیجه عملیات خاص مشترک و با حمایه قوایی هوائی در ولسوالی های  علیشنگ و علینگار 5 تن دهشت افگن کشته، یک فرد مشکوک دستگیر  یک عراده موتر مملو از مواد انفجاریه، 3 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

غزنی- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی ده یک 4 تن دهشت افگن کشته شده اند.

میدان وردک - در نتیجه ضربه هوائی در قریه دمبی ولسوالی چک 4 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

ننگرهار- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی مهمند دره 3 تن دهشت افگن کشته و یک حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

ارزگان- در نتیجه انداخت توپچی بالای تجمعات دشمن در ولسوالی خاص ارزگان 2 تن دهشت افگن کشته، 6 تن زخمی، یک عراده موتر و 3 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

هلمند- در نتیجه عملیات تصفیوی نیرو های کماندو در ولسوالی های واشیر و نهر سراج 2 تن دهشت افگن کشته، 4 فرد مشکوک دستگیر، یک عراده موتر  یک عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

کاپبسا- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی تگاب 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

نیمروز- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی دلارام 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بلخ- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی چمتال یک تن دهشت افگن کشته، 4 تن دستگیر، 3 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

فراه- در نتیجه عملیات خاص مشترک در قریه مرکزی ولسوالی لاش جوین 8 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.