125 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 19 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده  21 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 16 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 125 تن دهشت افگن کشته و 41 تن زخمی گردیده اند.

کندهار - در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی و با حمایه قوای هوایی  در ولسوالی های میوند و خاکریز 41 تن دهشت افگن بشمول یکتن از قوماندانان محلی طالبان بنام زار و 3 تن ماین ساز اتباع پاکستانی کشته، 22 تن زخمی، 4 عراده موتر، 14 عراده موتر سایکل، 3 باب مخفیگاه و یک باب بلنداژ از بین برده شده و 28 حلقه ماین کشف وخنثی گردیده.است.

غزنی - در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی و با حمایه قوای هوایی در ولسوالی های قرباغ، ده یک، آب بند و گیلان 29 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی، 2 عراده موتر، 2 عراده موتر سایکل، 4 کارخانه مواد مخدر از بین برده شده و31 بورجی چرس بدست آمده است.

ارزگان - در نتیجه انداخت متقابل با حمایه قوای هوایی  در ولسوالی های چوره و خاص ارزگان 13 تن دهشت افگن کشته، 10 تن زخمی، مقدار سلاح ومهمات، یک عراده موترو 3 باب مخفیگاه از بین برده شده است.

کندز - از اثر ضربات هوایی در ولسوالی خان آباد و ساحات نوآباد و بیش کپروک مرکز ولایت 13 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر ازبین برده شده است.

بادغیس - از اثر ضربات هوایی در ولسوالی مقر 8 تن دهشت افگن کشته شده اند.

پکتیا - از اثر ضربات هوایی در ولسوالی ځدران 6 تن دهشت افگن کشته، یک باب دیپوی مهمات و 24500 کیلو گرام مواد انفجاریه ازبین برده شده است.

دایکندی - از اثر ضربه هوایی در ولسوالی گجران 4 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

لغمان - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی علیشنگ 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

پکتیکا - از اثر ضربات هوایی در ولسوالی برمل 2 تن دهشت افگن وابسته به شبکه حقانی کشته و یک عراده موتر از بین برده شده است.

فراه - از اثر ضربه هوایی در ساحه شورابی مرکز ولایت 2 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موترسایکل ازبین برده شده اند.

هرات - در نتیجه عملیات خاص مشترک و با حمایه قوای هوایی در ولسوالی کشک کهنه یک قوماندان محلی طالبان همراه محافظ اش کشته، مقدار سلاح و مهمات بدست آمده و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

جوزجان  - از اثر ضربه هوایی در ولسوالی خانقاه یکتن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

هلمند  - از اثر ضربه هوایی در ولسوالی گرشک یکتن دهشت افگن کشته شده است.