مدیر مهمات اکمال عینیات

s.mohmand
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۱۳

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر مهمات اکمال عینیات

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت دفاع ملی

بخش مربوطه:

ریاست مالی و بودجه وزارت دفاع ملی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر اکمال عینیات

گزارش­گیر از:

کارمند تحت اثر

کد:

104-025

تاریخ بازنگری:

25/8/1398

هدف وظیفه: ترتیب فورم های م-7 راپور رسید به رویت موافقت نامه مطابق شرایط قرداد منظور شده و ترتیب فورم های م-10 وجوه پیشکی مورد ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی مطابق کود بودجوی صنف حفظ و مراقبت.

وظایف تخصصی:

مطابقت فورم های (8) مضبطه با جداول مشخصات ، تعداد، فیاد موافقت نامه های منظور شده

ترتیب فورم های م-7 راپور رسیدات قرارداد های منظور شده بخش مربوط.

 ترتیب فورم های م-10 وجوه پیشکی با در نظرداشت احکام آمر اعطأ.

 ترتیب فورم های م-25 رسومات دولتی حواله های پیشکی اجراء شده .

 ترتیب فورم های م-7 محسوبی معتمدین قطعات و جزوتام های مرکزی.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

لیسانس در رشته های  اداره عامه ، مدیریت، مالی واداری، ارتباطات، مدیریت اطلاعات، مدیریت توسعه، مدیریت ورهبری، انکشاف پلانگذاری، مدیریت دولتی، ادبیات وعلوم بشری، مدیریت عمومی، جندرومطالعات توانمندسازی زنان، انکشاف پلانگذاری، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روابط عامه ، حکومت داری خوب، سیاست، روابط عامه،

مهارت های لازم:

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه وتسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) اشنایی به زیان انگلیسی

 

 

Documents

دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی