اطـــــلاعـــیـــه مورخ 22 جدی 1397

zia_omid

اطـــــلاعـــیـــه

وزارت دفاع ملی در نظر دارد تا فرزندان خانواده های معظم شهدا ومعلولین اردوی ملی را جهت تداوم  و تکمیل تحصیلات عالی شان به موئسسات تحصیلات عالی خصوصی متعهد کشور معرفی نمایند.

بناء به اطلاع عموم خانواده های معزز شهدا ومعلولین اردوی ملی رسانیده میشود که فرزندان شان را با  اسناد تحصیلی (پوهنتون هاواسناد فراغت لیسه های خصوصی) واوراق هویتی ووثایق آنها که واجدیت شرایط آنها را تثبیت کرده بتواند، غرض ثبت ونام به معاونیت شهدا ومعلولین ریاست کادر و پرسونل ستر درستیز وزارت دفاع ملی واقع چهاراهی صحت عامه و در ولایات به قوماندانی های جلب وجذب به نماینده های شهدا ومعلولین مراجعه نمایند.

غرض کسب معلومات به شماره ۰۲۰۲۶۳۲۱۴۷ به تماس شوید.