دعوت نامه مطبوعاتی 9 دلو1397

zia_omid

دعوت نامه مطبوعاتی

کابل افغانستان: قرار است امروز سه شنبه مورخ 9 دلو 1397 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص دستاورد های اخیر نیرو های کماندوی اردوی ملی را طی کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها در میان بگذارد.

موضوع:  دستاورد های اخیر نیرو های کماندو و آزادی 38 تن از هموطنان ما از بند طالبان در غزنی

سخنرانان: دگرجنرال بسم الله" وزیری"  قوماندان قول اردوی عملیاتهای خاص و هیئت بلند رتبه وزارت دفاع ملی

زمان سه شنبه 9 دلو1397

وقت:  ساعت 11:00  قبل از ظهر

مکان :  قول اردوی عملیاتهای خاص ریشخور

ریاست ارتباطات ستراتیژیک معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی  تشریف آوری تمام ژورنالستان ملی و بین المللی را خوش آمدید گفته از همکاری های همیشگی شان در امر اطلاع رسانی ابراز امتنان مینماید.