شورای اجتماعی اهالی بی بی مهرو شهر کابل حمایت و پشتیبانی شان را از منسوبان اردوی ملی اعلان نمودند!

zia_omid
Wed, Jan 08 2020 3:39 PM
 شورای اجتماعی اهالی بی بی مهرو شهر کابل حمایت و پشتیبانی شان را از منسوبان اردوی ملی اعلان نمودند!

شورای اجتماعی اهالی بی بی مهرو شهر کابل که یک شورای جامع و بزرگ در پایتخت کشور محسوب میگردد، متشکل از علمای جید کشور، متنفذین قوم، نخبه گان، دانشمندان، محاسن سفیدان، وکلای گذر و جوانان متعهد میباشد، این شورا اجتماعی نسبت کار و فعالیت های ستونی منسوبان ملی دفاعی و امنیتی در راستای تامین امنیت، صلح و ثبات ... ، اخیراً حمایت و پشتیبانی شان را از فرزندان راستین کشور درصفوف (اردوی ملی) اعلان نمودند.

محفلی که به همین مناسبت به اشتراک تورنجنرال شیرین شاه کوهبندی قوماندان فرقه 111 کابل، روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی، رهبری ریاست ارتباطات ستراتیژیک و امور عامه، علمای جید کشور، وکلای گذر،  متفذین قوم، رهبری و اعضای شورای اجتماعی اهالی بی بی مهرو شهر کابل و منسوبان اردوی ملی در قوماندانی فرقه 111 کابل تدویر یافته بود، با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشور آغاز گردید.

بعداً قوماندان فرقه 111 کابل ضمن قدردانی از رهبری شورای اجتماعی متذکره گفت: منسوبان نهاد های ملی دفاعی به ویژه پرسونل فرقه 111 کابل در ساحه تحت مسوولیت وظیفوی خویش در راستای تامین صلح و امنیت از هیچ گونه ایثار و فداکاری دریغ نکرده و همیشه تلاش مینمایند تا جلو فعالیت های تخریبکارانه دشمنان صلح و آرامش را گرفته و به آنها اجازه هیچ گونه انجام اعمال ضد انسانی وضد اسلامی داده نخواهد شد.

سپس الحاج عبدالمحمد رییس شورای اجتماعی بی بی مهرو شهر کابل طی صحبت گفت: مسوولیت ملی و ایمانی ماست تا از فرزندان خود درصفوف اردوی ملی که در راستای دفاع ازوطن ومردم شان شب وروز وظایف خطیر را انجام حمایت و پشتیبانی نماییم، زیرا این نیروها به عنوان اصلی ترین فرزندان این مرزوبوم در خطوط مقدم جبهه در برابر تروریستان و دهشت افگنان مبارزه نموده و جان های شیرین شان را بخاطر تامین امنیت مردم و کشور خویش فدا مینمایند. وی در ادامه سخنانش افزود: ما همیشه در کنار این نیروها قرار داشته اگر روزی ضرورت احساس گردد خود را ملبس با یونیفورم مقدس عسکری نموده دوشادوش منسوبان قوایمسلح کشور از وطن خویش دفاع و حراست مینماییم.

به همین گونه چند تن از علما، وکلای گذر و جوانان شورای بی بی مهرو نیز در صحبت های شان منسوبان نهادهای دفاعی وامنیتی کشور مخصوصاً اردوی ملی را وارثان غازیان معرکه استقلال، سفیران صلح ومدافعان آزادی ومقدسات کشور عنوان نمودند، بر حمایت و پشتیبانی شان از این نیروهای ملی ودفاعی تأکید ورزیدند.

متعاقباً سخنگوی وزارت دفاع ملی ضمن اظهار سپاس گزاری از رهبری شورای اجتماعی بی بی مهرو شهر کابل طی صحبت گفت: حمایت از فرد فرد منسوبان ملی دفاعی و امنیتی کشور، حمایت از صلح پایدار، امنیت سراسری، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و تامین عدالت اجتماعی در کشور میباشد، زیرا منسوبان دلیر و قهرمان اردوی ملی کشور جانبازانه بخاطر احقاق حقوق همه افراد این کشور در برابر تروریستان و دهشت افگنان بین المللی میرزمند.

متعاقباً دگروال محمدنذیرگلبهاری مدیر جلب حمایت های مردمی روی اهمیت و جایگاه روابط با مردم صحبت نموده گفت: اردوی ملی کشور از تمام قابلیت ها، ظرفیت ها، سلاح، وسایط، تجهیزات زمینی و قوای هوایی نیرومند برخوردار میباشد، ولی این توانمندی ها زمانی موثر تمام میشود که مردم حق شناس افغانستان ازفرزندان شان درصوف نهاد های ملی دفاعی کشور حمایت نمایند. بدون شک تناسب حمایت و پشتیبانی مردم از اقشار مختلف جامعه باعث ارتقاء روحیه ،مورال وانگیزه منسوبن درمیادین نبرد خواهد گردید. وی در ادامه سخنانش خطاب به منسوبین افزود: جای مُسرت است که منسوبان قهرمان اردوی ملی با گذشت هر روز مورد احترام ،حمایت وپشتیبانی مردم غیور افغانستان قرار گرفته در امر دفاع و پاسداری از وطن وجغرافیای کشور از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نمی ورزند

در اخیر رهبری شورای متذکره منسوبان دلیر و با شهامت فرقه 111 کابل را با اهدای شاخه های گل، تحایف و تقدیر نامه ها مورد تشویق و ترغیب قرار دادند.