66 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

 

کابل-افغانستان: نیروهای دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 7 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 71 مورد وظایف خاص کوماندویی و 13 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 7 ولایت کشور راه اندازی کرده اند.

در نتیجه این عملیات 66 تن دهشت افگن کشته 47 تن زخمی و 3 تن دستگیر گردیده اند.

غزنی- از اثر ضربات هوائی و اند اخت متقابل در ولسوالی های خواجه عمری، قرباغ و مرکز ولایت 25 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و 4 عراده موتر ازبین برده شده است.

تخار- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی اشکمش 17 تن دهشت افگن کشته و 22 تن  زخمی گردیده اند.

بلخ- از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های نهر شاهی، چهاربولک و چمتال 15 تن دهشت افگن و 15 زخمی گردیده اند.

میدان وردک- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی جلریز 6 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.

پکتیکا- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی گومل 2 تن دهشت افگن کشته و 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

هلمند- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی سنگین یک تن دهشت افگن کشته شده است.

نیمروز- درنتیجه عملیات شبانه در ولسوالی غورغوری 3 تن دهشت افگن دستگیر گردیده اند.