۳۷ تن دهشت افگن کشته شدند!

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 9 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 79 وظایف خاص کوماندویی و 16 ضربه هوائی رابه منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند؛ نیروهای هوائی 117 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 37 تن دهشت افگن کشته و 19 تن زخمی گردیده اند.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات لوگر، کندهار، بلخ، غزنی، میدان وردک، غور بادغیس، فاریاب و تخار راه اندازی گردیده که در نتیجه آن:

لوگر-  از اثر ضربات هوائی در ولسوالی برکی برک 14 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

کندهار- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی میوند 7تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

بلخ- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی های شولگره و دولت آباد 6 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.

غزنی-  در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی ده یک ولایت غزنی 5 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

میدان وردک- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی چک 5 تن دهشت افگن کشته شده اند.