چهار عراده موتر نوع «ملی بس» در پکتیکا بدست نیروهای سرحدی اردوی اسلامی ملی افتاد

web_admin

منسوبین بیدار لوای نهم سرحدی قول اردوی ۲۰۳ منصوری طی یک‌ سلسله راپورهای کشفی چهار عراده موتر نوع «ملی بس» را از مربوطات ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا که قبل از فتح در یک خانه به شکل ماهرانه جابجا گردیده‌ بودند، کشف و ضبط نمودند.

نیروهای اردوی اسلامی ملی، خدمتگزاران واقعی و محافظین جان و مال هموطنان‌ خویش می باشند.