مجروحان حادثه ترافیکی شاهراه قندهار – هرات به شفاخانه ساحوی شوراب منتقل شدند

web_admin

در اثر واژگون شدن یک بس مسافر بری در شاهراه عمومی قندهار -هرات و در مربوطات ولسوالی واشیر، ۱۲ تن از هموطنان ما مجروح گردیدند.

 در پی این حادثه تیم های صحی قول اردوی ۲۱۵ العزم به موقع خود را به محل حادثه رسانیده و مجروحان را برای مداوا به شفاخانه ساحوی شوراب منتقل کردند.

 نیروهای دلیر اردوی ملی اسلامی در هر شرایط، شب و روز در خدمت هموطنان خود قرار دارند.