فراغت ۹۸۵ تن منسوبین جوان از قوماندانی تعلیمات مشترک حضرت عبدالله بن مسعود "رض"

web_admin

۹۸۵ تن منسوبین جوان قطعات وجزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی، پس از سپری نمودن یک دوره چهارماهه آموزش های نظامی، مسلکی و عقیدتی در قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله بن مسعود "رض" معاونیت تعلیمات پرسونل این وزارت امروز، طی مراسم خاص فارغ گردیدند.

مراسم فراغت این منسوبین با اشتراک شیخ نورالحق "انور" ریس عمومی اداره امور، مولوی باز محمد "حمیدی" مرستیال معاونیت تعلیمات و پرسونل، مولوی نصیب الله "مدنی" قوماندان تعلیمات مشترک، شماری از رؤسا، مسؤلين و منسوبین برگزار شده بود.

ریس عمومی اداره امور، طی سخنرانی های گفت: امروز، ما در جای جمع شدیم که قبلا عزت هموطنان مان در اینجا لمس می شد، اکنون الحمد لله منسوبین ما برای حفاظت از کشور و مردم شان در اینجا تعلیم می‌بینند؛ برای مبارزه و شکست دشمن آموزش اعداد ضروری است تا از آزادی های خویش محافظت نمایم.

از جمع این تعداد منسوبین ۳۵۰ تن آنان که از ولایت های پنجشیر و بغلان جذب شده بودند، نیز فارغ شدند.

در همین حال، این فارغان ضمن دریافت تصدیق نامه آمادگی های شان را برای خدمت گزاری در هر گوشه ی کشور اعلام نمودند.