کشف و ضبط اسلحه و مهمات توسط نیروهای کشفی قول اردوی ۲۰۷ الفاروق در هرات

web_admin

منسوبین کشف و استخبارات قول اردوی ۲۰۷ الفاروق، طی راه اندازی یک  عملیات دقیق و از قبل برنامه ریزی شده یکتن قاچاقبر را همراه با ۲ میل کلاشینکوف، ۲۷ قبضه تفنگچه و مقدار مهمات از ناحیه یازدهم شهر هرات دستگیر نمودند.

شخص بازداشت شده جهت تحقیقات بیشتر نیز به مراجع زیربط سپرده شد.