فراغت ۴۰ تن منسوبین از کورس های مسلکی  قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض"

web_admin

۴۰ تن از منسوبین قطعات وجزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی پس از فراگیری کورس های مسلکی ۶ ماهه در رشته های مختلف، امروز، طی مراسمی از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض" فراغت حاصل نمودند.

در این مراسم که شماری از مسؤلان و بزرگان وزارت دفاع ملی اشتراک داشتند، با ایراد سخنرانی ها ضمن تبریکی به فارغان نیز توصیه های لازم را ارائه نموده و افزودند: از تعلیمات  مسلکی تان برای دفاع از کشور و نظام اسلامی استفاده نماید.

همچنان این منسوبین اطمینان دادند که آنان در هر گوشه و کنار کشور و در هرگونه شرایط آماده خدمت گزاری می باشند. این مراسم نیز با اهدای تصدیق نامه به فارغان خاتمه یافت.