قوماندان جدید لوای دوم حضرت عبیده ابن جراح قول اردوی ۲۱۷ عمری معرفی شد

web_admin

طبق لزوم دید رهبری وزارت دفاع ملی و  به منظور پیشبرد بهتر امور، ملا محمد عتیق "اسامه" به حیث قوماندان جدید لوای دوم عبیده ابن جراح قول اردوی ۲۱۷ عمری تعین شده بود؛ امروز طی مراسمی توسط ملا محمد عيسی "یاسین" معاون قول اردو به کارمندان معرفی و به کار اش آغاز نمود.

مسؤلان ضمن مبارکی برای موصف آرزوی موفقیت نمودند، و همچنان قوماندان جدید برای خدمت گزاری بهتر اطمینان سپرد.