بیانیه مطبوعاتی تاریخ 18حوت 1397

zia_omid

راه اندازی عملیات نیرو های خاص در دلارام ولایت نیمروز

کابل-افغانستان: نیرو های اردوی ملی عملیات مشترک را در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز راه اندازی نموده که در نتیجه این عملیات،100 کیلو گرام مواد انفجاریه 2500 کیلو گرام مایع مواد مخدر، 2500 لیتر تیزاب، 45 عدد بیلر، 2 گاز، 10 عدد تشت،200لیتر پطرول، یک عدد آله ماین پالی، یک پایه هاوان، 5 عدد پرتله، یک میل کلاشینکوف و یک میل دراز نوف بدست آمده است .

منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###