برای اولین بار عملیات نوع آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در شفاخانه ۴۰۰ بستر شهید سردارمحمد داود خان موفقانه انجام شد 

web_admin

بنابر توجه ویژه رهبری وزارت دفاع ملی در خصوص صحت، و در ادامه افزایش ظرفیت های کاری، تجهیز مراکز صحی به وسایل و ماشین آلات مدرن طبی جهت عرضه خدمات صحی بهتر، داکتران شفاخانه چهارصد بستر شهید سردارمحمد داود خان ستردرستیز در یک اقدام بی پیشینه برای نخستین‌بار عملیات نوع آنژیوگرافی (Angiography) و آنژیوپلاستی (Angioplasty) را موفقانه انجام نمایند.

همچنان در حال حاضر این نوع عملیات برای منسوبین و کارمندان اردوی اسلامی ملی در شفاخانه شهید سردار محمد داود خان به صورت رایگان انجام می شود.