قوماندان جدید لوای حمایه و امنیت وزارت دفاع رسما معرفی شد

web_admin

بر اساس لزوم دید رهبری وزارت دفاع ملی ملا آغا محمد "حاجی ابراهیم" معاون اسبق قول اردوی ۲۱۷ عمری که به حیث قوماندان جدید لوای حمایه و امنیت وزارت دفاع ملی تعین شده بود، امروز توسط حاجي مالی خان "صدیق" معاون لوی درستیز قوای مسلح به کار اش معرفی گردید.

معاون نخست لوی درستیز ضمن تبریکی و کامیابی به قوماندان جدید، افزود: با آنکه  تغیر و تبدیل در نظام یک اصل است، اما  مجاهدین و منسوبین به جای افراد، همواره نظام را در اولویت خویش قرار داده و برای آن تلاش بیشتر نمایند.

همچنان قوماندان جدید اطمینان داد مسولیت های سپرده شده را به شکل بهتر انجام داده و در این راستا در کنار سایر  منسوبین و کارمندان با اخلاص و صداقت آماده  همکاری می باشد.