رئیس اوپراسیون وزارت دفاع ملی از فرقه ۲۱۹ «عمر ثالث »دیدار کرد

s.mohmand

مولوی نورالرحمن “نصرت” رئیس اوپراسیون ستردرستیز وزارت دفاع ملی در راس یک هیأت به ولایت بدخشان سفر کرد و با ملا محمد حافظ “مجاهد” قوماندان فرقه ۲۱۹ عمر ثالث  و مسؤلیون اوپراسیون این فرقه دیدار نمود.

رییس اوپراسیون وزارت دفاع ملی ضمن استماع گزارشات مسولین او‌‌پراسیون فرقه عمر ثالث رشادت ها و قربانی های مجاهدین بدخشان در ۲۰ سال گذشته را افتخار بزرگ برای این دیار طاغوت شکن خواند.

هم چنان؛ مسؤلین فرقه عمر ثالث اظهار داشتند که تبلیغات و دسیسه های دشمنان زیر نام قوم و زبان مجاهدین را از هدف والای شان که همانا برپایی و استحکام نظام اسلامی می باشد؛ هرگز باز نخواهند داشت.