رهبری قوماندانی صحيه وزارت دفاع ملی شفاخانه (مستشفی عمر) را افتتاح کرد

s.mohmand

 داکتر محمد طاهر "احرار" قوماندان صحيه وزارت دفاع ملی امروز در جریان سفر خود به قندهار شفاخانه (۲۰) بستر جدید در قول اردوی ۲۰۵ البدر قندهار را افتتاح و به بهره برداری سپرد.

 مسؤلین در سخنان خود به حاضرین در جلسه افتتاحیه شفاخانه مذکور گفتند، خدمات صحی و درمانی وزارت دفاع ملی به مناطق روستایی و دور دست بیشتری خواهد رسید و تعداد بیشتری از شهروندان ما به جای کشورهای همسایه در کشور خود به خوبی تداوی خواهند شد؛ در این شفاخانه بخش های داخله عمومی، بخش نسائی ولادی، اطفال، لابراتوار مجهز، معاینات تلویزیونی و دواخانه فعال و خدمات ارائه می کند.

 همچنان رهبری قوماندانی صحیه از شفاخانه (۱۰۰) بستر قول اردوی ۲۰۵ البدر قندهار ديدن نموده از داکتران و کارکنان اين شفاخانه قدردانی نموده و به آنان وعده هرگونه کمک در بخش صحی اطمینان داد.