قوماندان جدید قول اردو ۲۰۹ الفتح معرفی شد

s.mohmand

بنا به فرمان رهبری ا.ا.ا در سلسله تعینات جدید، مولوي نصرالله "مطيع" قوماندان پیشین قول اردوی مرکزی به عنوان قوماندان قول اردوی  ۲۰۹ الفتح تعین شده بود، روز گذشته طی مراسمی با حضور معاون و ریس ارکان قول اردوی یاد شده به منسوبين و مجاهدين آن قول اردو معرفی و کار خود را رسما آغاز نمود.

 در اين مراسم قوماندان جديد التقر در سخنان خود گفت « اين نظام در برابر قربانی هزاران تن به دست آمده و نګهداری آن بالای همه ما و شما فرض است» در اخير قوماندان جديد وعده خدمت کامل به منسوبين و مجاهدين آن قول اردو را داد.