قول اردوی ۲۰۵ البدر کار ترمیم مجدد کانال "خونی پان" را در ارزگان آغاز کرد

s.mohmand

منسوبین لوای چهارم انجینری قول اردوی ۲۰۵ البدر، کار ترمیم کانال "خونی پان" را در روستای "بلوچی" ولایت ارزگان که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر تخریب شده بود، دوباره آغاز نمود.

بازسازی مجدد این پروژه به همکاری مالی و ‌تخنیکی قول اردوی ۲۰۵ البدر وزارت دفاع ملی صورت می گیرد.

با ترمیم این کانال، مشکلات کمبود آب ۷ هزار خانواده در این ساحات مرفوع خواهد شد.