ترمیم وسایط مختلف النوع توسط تیم انجنیری قول اردوی ۲۰۳ منصوري 

s.mohmand

با تلاش تیم انجنیری قول اردوی ۲۰۳ منصوری ۹ عراد بلدوزر چاین داره، ۸عراده لودر  ۳عراده اسکواتر، ۱۵عراده انترنیشنل ۱۳عراده دمترک ۳ عراده کرینک ۴عراده فورک لیفت، ۱۰ عراده تیلری  فعال و اماده بهره برداری شد.