ترمیم و پرواز ۱ فروند هلیکوپتر هندی نوع "چیتل" از سوی انجینران قوای هوایی

s.mohmand

تیم فنی و تخنیکی قوماندانی عمومی قوای هوایی امارت اسلامی، ۱ فروند هلیکوپتر هندی نوع "چیتل" را پس از ۶ ماه سعی و تلاش توانستند به شکل استندرد و معیاری ترمیم و آماده ی پرواز نمایند.

اکنون، این هلیکوپتر آماده ی پرواز در هر نقطه از کشور می باشد.