۳۸۰ تن از نیروهای وزارت دفاع ملی از قول اردوی ۲۰۹ الفتح فارغ شدند

s.mohmand

به تعداد ۳۸۰ تن سربازان وزارت دفاع ملی پس از آموزش های مسلکی، نظامی و عقیدتی امروز از قول اردوی ۲۰۹ الفتح فارغ شدند.

محفلی که به همین مناسبت در مرکز تعلیمی این قول اردو برگزار گردیده بود، در آن مسؤلان نظامی و ملکی و محلی حضور داشتند.

سربازان فارغ شده با اجرای حرکات نظامی و تکتکی، ضمن نمایش قدرت و ظرفیت شان اطمینان سپردند که توانایی دفاع از نظام اسلامی، تمامیت ارضی، جان و مال مردم خویش را دارند.