مهاجمین انتحاری که قصد ورود به شفاخانه سردار محمد داوود خان را داشتند از پا در آورده شدند

s.mohmand

حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز، گروهی از مهاجمین انتحاری و دشمنان مردم مسلمان افغانستان، به هدف مختل ساختن اوضاع امنیتی و به چالش کشیدن نیروهای امارت اسلامی، پس از انفجار دادن مواد منفجره، قصد وارد شدن به شفاخانه سردار محمد داود خان را داشتند که لله الحمد با واکنش سریع نیروهای بیدار امنیتی امارت اسلامی مواجه شده و از پا درآورده شدند.

جزئیات بیشتر بعداً شریک خواهد شد.