رهبری قول اردوی مزار در سفر به ولایت های شمال کشور وضعیت امنیتی این ولایت ها را مورد ارزیابی قرار داد

s.mohmand

مولوی عطاالله “عمری” قوماندان و مولوی امان الدین “بدخشانی” معاون قول اردوی «مزار» در سفر به ولایت های شمالی با والیان، قوماندان های لوا، امنیه و روسای استخبارات ولایت های مزار، سمنگان، فاریاب، سرپُل دیدار نمودند و ضمن استماع پیشنهادات آنان بر حل مشکلات موجود در ولایت های مربوطه وعده سپرده و از تامین امنیت بهتر ولایت های شمال کشور به مردم اطمینان دادند.

همچنان، مسولین امارت اسلامی و متنفذین ولایت های شمال از کارکرد های مجاهدین امارت اسلامی در حصه تامین امنیت در ساحه مسولیت شان از آنان ابراز خرسندی نمودند.