از یک رویداد مرگبار تروریستی در ولسوالی پغمان کابل جلوگیری شد

s.mohmand

یک حلقه ماین مقناطیسی که توسط تروریستان به هدف از بین بردن مردم ملکی در ساحه مسکونی «مرغ گیران» ولسوالی پغمان ولایت کابل جابجا گردیده بود؛ توسط نیروهای لوای اول فرقه ۱۱۱ کابل کشف و انفجار داده شد و از یک رویداد مرگبار تروریستی جلوگیری گردید.