کشف و خنثا سازی ۶ حلقه ماین ضد وسایط و پرسونل در ولایت زابل

s.mohmand

طالبان تروریست در مسیر شاهراه نمبر یک ولسوالی «شاه جوی» ولایت زابل به تعداد ۶ حلقه ماین ضد وسایط را جهت از بین بردن افراد ملکی و نیرو های دفاعی و امنیتی جابجا نموده بودند که قبل از انفجار توسط نیروهای قهرمان لوای انجنیری قول اردوی ۲۰۵ اتل کشف و در ساحه انفجار داده شد.

با از بین رفتن این ماین ها از تلفات ده ها فرد ملکی و نظامی جلوگیری صورت گرفت.