۱۶ طالب در شیرزاد ننگرهار کشته شدند

s.mohmand

۱۶ طالب شب گذشته زمانی کشته و ۷ تن شان زخمی شدند که بالای پوسته های نیروهای دفاعی و امنیتی حمله کردند.

۱۳ جسد دشمن در میدان محاربه باقی مانده و ۳ جسد دیگر کاملا از بین رفته است.

همچنان، مقدار زیاد سلاح و مهمات دشمن به دست آمده است.